Uw schadebedrijf voorzien van maximaal inzicht in de risicoprofielen van de bij u verzekerde consumenten en bedrijven is uw core business. Immers de autopremies worden op deze profielen gebaseerd. Cardatapool kan u uitstekend helpen.

 

Wij zijn gespecialiseerd in data met automotive kenmerken van consumenten en bedrijven die u kunt inzetten voor de bepaling

van de risicoprofielen van klanten. Immers het bezit van een auto, privé of lease, gekoppeld aan diverse kenmerken - als bouwjaar, cataloguswaarde, etc. - geeft meer inzicht in deze profielen.

 

Door inzet van verschillende bronnen, leveranciers en analysetools kan Cardatapool hoogwaardige consumentendata leveren. In

totaal ruim 6 miljoen adressen van voertuigeigenaren en hun actuele voertuigbezit in Nederland. Tweederde bestaat uit adressen

van voertuigbezitters na 2007! Daaraan gekoppeld beschikken we over meer dan 300 kenmerken van de auto en de bezitter, zoals voertuigspecificaties, socio-demografische en andere relevante extra kenmerken. Uitstekende data op basis waarvan u de risico-profielen van consumenten voor uw autoverzekering kunt aanscherpen.

 

Cardatapool staat altijd open voor nieuwe en uitdagende opdrachten waarvoor maatwerk gewenst is. Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neem contact op om uw project met ons te bespreken.