Privacy statement

Cardatapool.com gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. In dit privacy statement leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Cardatapool.com is een organisatie die aan opdrachtgevers data levert voor marketing doeleinden. Als dataspecialist hebben we kenmerken, interesses en gedragingen van ruim 7,7 miljoen huishoudens en 2,7 miljoen bedrijven in Nederland in onze database, met de nadruk op autobezit.

Door klantdata en kennis van organisaties met onze data te combineren, kunnen onze opdrachtgevers verbanden leggen en krijgen doelgroepen een gezicht en een profiel.

Cardatapool.com beschikt over consumentendata op postcode- en postcode en huisnummer/toevoeging-niveau. Voor zover deze consumentendata betrekking heeft op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen zijn dit persoonsgegevens.

Cardatapool.com wil voor een zorgvuldige verwerking en opslag zorgdragen en hecht dan ook veel waarde aan de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt. In dat kader hecht zij eraan middels dit beleid de benodigde informatie te verschaffen over haar verwerkingen.

 

Gebruikte begrippen

Beveiliging

Doel verwerking persoonsgegevens

Opgenomen gegevens

Overige bronnen

Cardatapool.com data

Opdrachtgeversdata

Contactgegevens

Bewaartermijnen

Recht op inzage

Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming

Bevoegde toezichthouder

Doorgifte Persoonsgegevens buiten de Europese Unie

 

Tot slot

Het Privacy beleid is vastgesteld door de directie van Cardatapool.com d.d. 25-05-2018. Jaarlijks zal een controle plaatsvinden of aanpassingen noodzakelijk zijn.

 

Contact

Neem contact met ons op:

  • Als u vragen heeft over dit privacy statement

  • Als u vragen heeft over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken

  • Als u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot het Privacybeleid kunt u ons benaderen via compliance@cardatapool.com.