Cardatapool.com gaat zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ons privacybeleid is conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vastgelegd in het Cardatapool Privacy Statement. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij met persoonsgegevens omgaan. U kunt het document inzien en/of downloaden: Cardatapool Privacy Statement

Neem contact met ons op:

  • Als u vragen heeft over dit privacy statement

  • Als u vragen heeft over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken

  • Als u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot het privacybeleid kunt u ons benaderen via compliance@cardatapool.com.