Cardatapool heeft het onderzoeksbureau ConanDoyle.nl gevraagd om op basis van door Cardatapool aangeleverde data uitspraken te doen over koopgedrag van auto's door consumenten. ConanDoyle.nl is als onderzoeksbureau gespecialiseerd in het transformeren van (online) consumentendata en consumenteninformatie in praktisch toepasbare kennis en acties voor haar klanten. Middels een bewezen roadmap die vanuit een drang naar vernieuwing, betrokkenheid en samenwerking tot baanbrekende oplossingen leidt. Hierdoor zijn de klanten van ConanDoyle.nl in staat sterker onderscheidend vermogen, nieuwe groei en hoger rendement te realiseren. 

Een aantal opvallende conclusies over het koopgedrag van consumenten bij de aanschaf van auto’s:

 

Vermogenspositie bij de keuze tussen aankoop van een nieuwe of tweedehands auto speelt een rol:

  • Consumenten die een nieuwe auto aanschaffen hebben duidelijk een sterkere vermogenspositie. Geen enorme grote vermogenspositie maar het vermogen is wel duidelijk hoger dan bij personen die een tweedehands auto aanschaffen.

  • Mensen die een elektrische auto willen kopen, zijn meer vermogend. Hier zit wel een logica achter: de gemiddelde elektrische autorijder heeft een hogere leeftijd en oudere mensen hebben gemiddeld een hoger vermogen. Zij kunnen zich iets meer permitteren dan anderen. 

Leeftijdsverschillen duidelijk zichtbaar:

  • De gemiddelde leeftijd van iemand die een nieuwe auto koopt vergeleken met iemand die een tweedehands auto koopt, is 3 tot bijna 6,5 jaar hoger.

  • Het verschil in leeftijd tussen nieuwe en tweedehands kopers is het grootst bij de benzine auto. 

 

afbeelding 1_final

Verband tussen leeftijd en voorkeur brandstoftype auto:

  • Op provincieniveau zijn er kleine verschillen maar geen grote uitschieters naar hogere of lagere leeftijd. 

  • Diesels worden vooral door relatief jongere mensen gekocht (gem. 48,3 jaar). 

  • Elektrische auto’s worden vooral door ouderen gekocht (gem. 60 jaar).