Database validatie

Heel belangrijk voor het voeren van effectieve marketingcampagnes is de kwaliteit van uw eigen database. De beste scores behaalt u immers op uw eigen klanten, maar dat kan alleen als u uw klantdata goed onderhoud.Cardatapool.com helpt u bij het structureren, uniformeren valideren en ontdubbelen van uw data, zodat u over een opgeschoonde en gestandaardiseerde database beschikt. We valideren daarbij op zowel NAWT als ook op de koppeling tussen NAW en kenteken.

Een perfecte uitgangssituatie voor:

  • Succesvolle marketingacties

  • Goede data voor analyses

  • Relevante privacy wet- en regelgeving (AVG-proof)

 
 

Database verrijking

Hoe meer u van u klanten weet, des te beter kunt u hen met gerichte informatie benaderen. Cardatapool beschikt over zeer veel data waarmee de ontbrekende gegevens in uw klantendatabase kunnen worden aangevuld.

Meer weten? Neem dan contact op voor meer informatie.