Heel belangrijk voor het voeren van effectieve marketingcampagnes is de kwaliteit van uw eigen database. De beste scores behaalt u immers op uw eigen klanten, maar dat kan alleen als u uw klantdata goed onderhoud. Hoe up-to-date is uw klantdata eigenlijk?

Valideren van uw klantdata.

Cardatapool.com helpt u bij het structureren, uniformeren valideren en ontdubbelen van uw data, zodat u over een opgeschoonde en gestandaardiseerde database beschikt. We valideren daarbij op zowel NAWT als ook op de koppeling tussen NAW en kenteken.

Een perfecte uitgangssituatie voor:

  • Succesvolle marketingacties

  • Goede data voor analyses

  • Relevante privacy wet- en regelgeving (AVG-proof)

Verrijken met correcte data.

Hoe meer u van u klanten weet, des te beter kunt u hen met gerichte informatie benaderen. Mist er klantdata of is deze niet meer correct? Cardatapool beschikt over zeer veel data waarmee de ontbrekende gegevens in uw klantendatabase kunnen worden aangevuld.

Meer weten? Neem dan contact op voor meer informatie.