Door het inlezen van uw klantbestanden kunnen wij à la minute een profiel maken van uw klanten op meer dan 50 bij ons beschikbare kenmerken zoals regio, geslacht, leeftijd, inkomen, autobezit, woonkenmerken als WOZ-waarde, Energielabel, gezinsgrootte, etc.

Inlezen van klantbestanden en uitspraken doen over:

  • Hoeveel actieve klanten heeft uw bedrijf?

  • Welke klanten doen welk deel van de omzet?

  • Wie zijn de klanten, welke kenmerken hebben ze?

  • Indeling maken naar klantwaarden

  • Welke marktaandelen heeft uw bedrijf per regio?

  • Op welke markten ligt de nadruk voor dit jaar?

Meer weten? Neem dan contact op voor meer informatie.