Algemene Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en opdrachten zijn de Algemene Voorwaarden Cardatapool.com van toepassing.

Disclaimer en Copyright

Het document kunt u hier inzien: Disclaimer en Copyright Cardatapool.com